Sändningar

Destination Järvsö är inte bara orten Järvsö! Vår utgångspunkt är att turisten inte bryr sig om socken- eller kommungränser, särskilt inte den som kommer från andra länder än Sverige. Att turistmål i Dellenbygden, Orbaden, Hamra eller Alfta ingår i destinationens utbud gynnar både dem själva och destinationen som helhet. Genom samarbete blir vi kapabla att hantera större evenemang och attrahera nya målgrupper. Järvsö är ett starkt varumärke i turistbranschen som vi kan bygga vidare på, men verksamhetsområdet definierar vi som ”Mellanljusnans dalgång med angränsande skogspartier”. Den företagare som väljer att definiera sig som en del av destinationen är välkommen att göra det.

Destination Järvsö AB

För att stärka attraktionskraften för Järvsö -alltid, vackert, nära finns destinationsbolaget Destination Järvsö AB. Destinationsbolaget arbetar också med att öka lönsamheten, tillväxten och sysselsättningen inom befintlig besöksnäring (direkt- och indirekt). Destinationsbolaget arbetar även med att utvecklar, tydliggör och tillgängliggör Järvsö -alltid, vackert, näras utbud.